Místní výstava Chlebičov 7-8 července 2018

Opět byl tady červenec a sním naše letní výstava králiků,holubů a drůbeže.Vystavní areál byl kapacitně zaplněn,což nás velmi potěšilo.Měli jsme účast chovatelů z Polského Radlina se 70 ks zvířat.Byla vystavena početná expozice holubů a to především Českých staváků v různých barvách a kresbách.K jejich zaklecovaní do nově zakoupených výstavních volier byl velmi hezký pohled.Drůbeže bylo vystaveno 50 voliér.
Čestnou cenu u holubů dostal Miloš Neborovský na Skřivany a žluté Staváky české.
U drůbeže Jaroslav Trávníček na plemeno zdrobnělá Velsumka rezavě koroptví.
Králiky s Titulem nejlepší kolekce expozice vyhrál Jirka Weiss na Vídenské šedé. Na fotografii předavají Pohár zástupci okresu předseda Marek Vajda a jednatel Petr Krenželok.
Jaroslav Trávníček
Předávání poháru zástupci okresní organizace

Předávání poháru zástupci okresní organizace

Výroční členská schůze ČSCH ZO Chlebičov

10. února 2018 proběhla výroční členská schůze našeho chovatelského spolku, během které jsme zhodnotili naši dosavadní činnost za rok 2017 a zároveň projednali další cíle pro rok letošní.

V lednu loňského roku jsme připravili náš tradiční chovatelský ples.

V tradičním období na začátku prázdnin proběhla v našem areálu místní výstava drobného zvířectva spojená s připraveným pohoštěním pro veřejnost.
Celkem bylo uděleno 24 čestných cen, 3 putovní poháry naší organizace a pohár pro nejlépe bodově ohodnocené zvíře výstavy, věnovaný okresní organizací v Opavě.
Putovní pohár v odb. holubů:        Josef Homola, Velká Polom
Putovní pohár v odb. drůbeže:       Jaroslav Návrat, Markvartovice
Putovní pohár v odb. králíků:        Jiří Weiss, Chlebičov
Putovní pohár okr. organizace:     Jiří Weiss, Chlebičov

Začátek září patřil, už jako několik předchozích let, dětem a jejich mazlíčkům. Velice mile nás překvapila velká účast dětí i rodičů, pro které byl připraven dvouhodinový program střediska volného času se závěrečnou malou diskotékou. I přes obrovský zájem o tuto výstavu se nám podařil hlavní cíl, a to je spokojenost těch, pro které je tato akce určena – pro naše nejmenší.

Naši členové se účastnili i dalších výstav: Moravskoslezská výstava v Úvalně, místní výstava v Dolní Lutyni, okresní výstava ostravského okresu v Krádném Poli. Tyto vzájemné návštěvy slouží nejen k výměně chovatelských zkušeností, ale i k upevnění přátelství mezi jednotlivými organizacemi a navázání vzájemné spolupráce při pořádání takovýchto výstav. Mezi významnější výstavy patří například výstava kraje vysočina. Z této výstavu si přivezl Miloš Neborovský dvě čestné ceny v odbornosti holubů a Jiří Weiss získal v odbornosti králíků dokonce titul Mistr Vysočiny. Další z výstav je olomoucká výstava na výstavišti Flóra Olomouc, ze které si odvezli Lukáš a Jiří Weissovi po jedné čestné ceně. Závěr roku patřil výstavě Moravia Brno konanou na brněnském výstavišti, kde Patrik Wieder získal dvě čestné ceny v odbornosti drůbeže a Lukáš Weiss jednu čestnou cenu z odbornosti králíků.

A nesmíme opomenout okresní výstavu pořádanou naší sousední organizací z Velkých Hoštic, které se účastnili naši členové nejenom se svými zvířaty, ale v rámci výpomoci mezi organizacemi jako poděkování za jejich výpomoc při naši okresní výstavě v roce 2016. Ve výsledném hodnocení jsme se umístili na 6. místě v celkovém hodnocení, v odbornosti králíků dokonce na místě prvním.

Z plánů na následující rok uveďme uspořádání akcí: tradiční místní výstavu drobného zvířectva (5. – 8.7.), účast na Dnech obce (18. – 19.8.), dětskou výstavu domácích mazlíčků (8.9.). Mezi další plány patří neustálé zlepšování našeho chovatelského zázemí, abychom mohli vám, našim hostům, nabídnout příjemné posezení během naších akcí a výstav.

Lukáš Weiss


Pár fotek na odlehčenou …

28000562_1795919920438776_1562204994_n
Jak zabavit omladinu …
28000558_1795919943772107_1306833782_n
Návštěva z velikonočních ostrovů …
27939653_1795920303772071_1626851342_n
Zajíc lyžař to neubrzdil …
27935078_1795920357105399_1998241433_n
Další host schůze …