Přihláška na místní výstavu drobného zvířectva Chlebičov 2017

Český svaz chovatelů, základní organizace Chlebičov
Vás co nejsrdečněji zve na:

M Í S T N Í   V Ý S T A V U   D R O B N É H O   Z V Í Ř E C T V A

která se koná 8. až 9. července 2017 v chovatelském areálu v Chlebičově,
a to v sobotu od 8:00 do 18:00 a v neděli od 8:00 do 17:00 hodin.

Výstavní podmínky:

 1. Výstavu lze obeslat všemi druhy zvířat. Králíky a drůbež dodat včetně váhy jednotlivých zvířat!
 2. Přihlášená zvířata se budou přebírat 6. července od 16:00 do 20:00. U všech zvířat uvádět úplné názvy dle vzorníku včetně zkratky.
 3. Posuzování bude probíhat v pátek 7. července bez přítomnosti veřejnosti.
 4. U prodejných zvířat cenu určí chovatel, rodokmen předá při předání zvířat.
 5. Součástí výstavy bude i soutěž o putovní poháry ZO ČSCH Chlebičov v odbornostech drůbeže, holubů a králíků.
 6. Holuby je možno vystavovat i ve voliérách v počtu 4ks na jednu voliéru. Chovatel musí toto uvést na přihlášce.
 7. Zvířata musí být řádně očkována dle veterinárních předpisů.
 8. Klecné je stanoveno na 5,- Kč za každý vystavený kus.
  Mladí chovatelé klecné neplatí.
  Každý vystavovatel obdrží výstavní katalog v ceně 25,- Kč.
 9. Výstavní výbor ručí za řádné krmení a ustájení zvířat.
 10. Za ztráty během výstavy ručí pořadatel.
 11. Slavnostní předání Putovních poháru a čestných cen se uskuteční
  neděli 9.7. v 16:00 hodin, proto je účast chovatelů nutná.
 12. Výdej zvířat chovatelům bude prováděn v neděli 9.7. od 17:00 hodin.
 13. Přihlášky zaslané e-mailem Vám budou po zpracování potvrzeny.
 14. Informace, rozesílání a příjem přihlášek:
  Lukáš Weiss
  pošta:      Komenského 191, 747 32  Chlebičov
  tel:           608 708 815
  e-mail:    info@chovatelechlebicov.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 25. ČERVNA 2017.
Termín podání nutno DODRŽET!!!

Ke stažení: Přihláška na místní výstavu drobného zvířectva Chlebičov 2017 (PDF 40kb)

Záložka pro trvalý odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *