SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY PRO POŘÁDANÍ OKRESNÍ VÝSTAVY

1) Zúčastnit se mohou registrovaní chovatelé čistokrevných králíků, holubů a drůbeže soutěžící za svou mateřskou (domovskou) základní organizaci.

2) Počty vystavovaných zvířat do jednoho soutěžního družstva:

Králíci – 3x čtyřčlenné kolekce

Holubi – 3x čtyřčlenné kolekce

Drůbež – 3x kolekce 1+2 (včetně vodní)

3) Stáří vystavovaných zvířat:

Králíci – musí být narození v příslušném roce konané výstavy či v roce předchozím.

Holubi – výletci musí být tak vyspělí, aby je posuzovatel ocenil

Drůbež – standardní podmínky dle vzorníků

4) Soutěžní kolekce (družstvo) musí být různých plemen nebo barevných rázů, nesmí být v soutěžním družstvu dvě totožné kolekce.

5) Zástupci jednotlivých organizací při přejímce dostanou obálku, do které vloží soupis zvířat, které přihlašují do soutěže. Obálku následně zalepí a ta se odevzdá pořadateli. Po ukončení přejímky pořadatel všechny obálky vloží do jedné velké obálky. Zapečetí velkou obálku a označí ji razítky a podpisy. Po posuzování za přítomnosti pořadatelů se obálky rozlepí a vyhodnotí se soutěž.

6) Hodnocení: Budou se započítávat všechny ohodnocené kolekce přihlášené do soutěže v rámci jednotlivých základních organizací. Je-li v kolekci 1 zvíře hodnoceno VÝLUKA či NEKLASIFIKOVÁN, je zbytek kolekce započítán do celkového hodnocení. Je-li v kolekci nehotový výletek je hodnocen 0 body je zbytek kolekce započítán do celkového hodnocení.

Výluka bude na oceňovacím lístku potvrzena podpisy a razítky dvou posuzovatelů, stejně tak při udělení 96 bodů a výše.

7) Do celkového hodnocení se budou uvádět všechny organizace.

8) Rovnost bodů:

v odbornosti: 1. počet vyšších bodových hodnocení

2. počet ČC ve vystavených kolekcích

v celkovém součtu: 1. počet lepších umístění v odbornostech

2. počet ČC v soutěžních kolekcích

9) Systém posuzování:

drůbež a holubi – dle specializací a kategorizaci jednotlivých posuzovatelů

králíci – systémem 4 posuzovatelé, každý 4. zvíře

Výběr posuzovatelů a způsob hodnocení bude pouze v kompetenci pořádající organizace.

10) Jednotlivé organizace mohou zapsat do soutěže i více družstev. Pořadatel okresní výstavy má právo omezit kapacitu vystavených zvířat, při naplnění kapacity výstaviště.

11) Klecné bude ve výši 5 Kč/nahlášené zvíře (i mimo soutěžní).

Pozn: Případné dotazy Vám rád zodpoví

Jiří Weiss, mob: 724 263 708

Jiří Weiss, předseda ZO ČSCH Chlebičov

Záložka pro trvalý odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *