Informace o přihlášce na okresní soutěžní výstavy v Chlebičově

1) Výstava může být obeslána pouze tetovanými a kroužkovanými zvířaty.

2) Prodejná zvířata musí být v přihlášce označena a musí být pevně určena prodejní cena a dodán rodokmen při přejímce. Jinak zvíře nebude zapsáno jako prodejní. Organizace si k ceně připočte 10% a to bude skutečná prodejní cena.

3) Výstava proběhne v termínu:
čtvrtek 29.9.2016 přejímka zvířat 16 – 19 hod.
pátek posuzování zvířat bez přístupu veřejnosti

4) Výstava bude otevřena:
sobota 1.10.2016 od 8:00 do 18:00 hod
neděle 2.10.2016 od 8:00 do 16:00 hod.

5) Při přejímce musí být králíci a drůbež zvážená a chovatel nahlásit hmotnost garantovi.

6) Výstavní výbor ručí za řádné ustájení a krmení zvířat, případné ztráty uhradí do výše 300Kč/ks.
Vystavovatel se zaručuje, že jím dodána zvířata jsou zdravá a řádně očkovaná. Zvířata podezřelá z nemoci budou z výstavy vyřazená. I rýma je nemoc!!!

7) Každý vystavovatel je povinen odebrat katalog 35 Kč a zaplatit klecné 5 Kč/ks, (bude se platit při přejímce zvířat, a to za každý nahlášený kus)

8) Bude udělen 3x putovní pohár – do trvalého vlastnictví chovatele se dostává po třech po sobě vyhraných soutěžních výstavách, dále čestné ceny a poháry pro nejlepší organizace.

9) Uzávěrka přihlášek je16.9.2016 -Nutno dodržet!!

10) Prodej zvířat lze uskutečnit jen přes výstavní kancelář.

11) Slavnostní vyhlášení se uskuteční v neděli 2.10.2016 v 15:00 hod, následně lze za přítomnosti garanta odebrat zvířata z výstavy.

12) Vyhodnocení okresní soutěže o nejlepší organizaci provedou zástupci místní organizace ČSCH. Pravidla pro okresní soutěž jsou přílohou.

13) Každá ZO ČSCH může vystavit libovolný počet kolekcí. Pořadatel výstavy si vyhrazuje právo omezit počet zvířat při naplnění kapacity areálu výstaviště. Při přejímce zástupci dané ZO dostanou obálku, do které vloží čísla klecí, které přihlašují do soutěže (viz podmínky pro pořádaní okresní výstavy). Obálky se zalepí a předají se pořadatelům, následně se všechny soutěžní obálky vloží do jedné velké obálky, orazí se razítky a opatří se podpisy a předají se předsedovi okresní organizace ČSCH Opava. Po posouzení se rozlepí a spočítají se body dle výstavních podmínek a urči se pořadí nejlepších organizací.
14) Přihláška musí obsahovat:
Jméno chovatele a celou jeho adresu
Telefonní či e-mailový kontakt
Celý název plemene dle platného vzorníku (v opačném případě si výstavní výbor vyhrazuje právo tato zvířata odmítnout z účasti).

Adresa pro doručení přihlášek:
Lukáš Weiss
Komenského 191
747 32 CHLEBIČOV

E-mail pro zasílání přihlášek:
info@chovatelechlebicov.cz
Každá takto obdržená přihláška bude po zaevidování do katalogu potvrzena.

Dotazy můžete směřovat na telefonní číslo: 608 708 815

Záložka pro trvalý odkaz.

2 Responses to Informace o přihlášce na okresní soutěžní výstavy v Chlebičově

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *